262610 KIT, AIR VALVE, MEDIUM, PARK, A25

KIT, AIR VALVE, MEDIUM, PARK, A25

KIT, AIR VALVE, MEDIUM, PARK, A25. Graco 262610

Tömeg 0.17 kg
Méretek 15 × 10 × 5 cm