262608 KIT, AIR VALVE, MEDIUM, PARK, A25

KIT, AIR VALVE, MEDIUM, PARK, A25

KIT, AIR VALVE, MEDIUM, PARK, A25. Graco 262608

Tömeg 0.816 kg
Méretek 16 × 12 × 12 cm