24Y174 KIT,PUMP,.396

KIT,PUMP,.396

KIT,PUMP,.396. Graco 24Y174

Tömeg 2 kg
Méretek 32 × 8 × 8 cm