24Y163 HEATER,SYSTEM,(10.2KW,230V)

HEATER,SYSTEM,(10.2KW,230V)

HEATER,SYSTEM,(10.2KW,230V). Graco 24Y163

Tömeg18.506 kg