24U321 KIT, ASM, PAIR, ELITE, REACTOR

KIT, ASM, PAIR, ELITE, REACTOR

KIT, ASM, PAIR, ELITE, REACTOR. Graco 24U321

Tömeg 4.168 kg
Méretek 39 × 26 × 21 cm