24A538 KIT, MECH,AIR VALVE MEDIUM

KIT, MECH,AIR VALVE MEDIUM

KIT, MECH,AIR VALVE MEDIUM. Graco 24A538

Tömeg 0.02 kg
Méretek 10 × 11 × 11 cm